|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

                                                                                                 ELEKTRONIKAS MONTĒTĀJSElektronikas montētājs kvalificēta speciālista uzraudzībā veic atsevišķu iekārtu mezglu vai iekārtu montāžu no gatavām komponentēm. Atbilstoši instrukcijai uzstāda un konfigurē vienkāršas elektronikas iekārtas.

Elektronikas montētāja pienākumi un uzdevumi:

-        Tehniskās dokumentācijas izmantošana darba pienākumu veikšanā,

-        Darba vietas sagatavošana elektronisko iekārtu izgatavošanai atbilstoši tehniskajai dokumentācijai,

-        Veikt elektronikas ierīču montāžu,

-        Elektronikas ierīču remontēšana,

-        Darba likumdošanas ievērošana, darba un vides aizsardzības prasību izpildīšana,

-        Profesionālās darbības pamatprincipu ievērošana

Mācības notiek Latvijā, mācību ilgums 1,5 gadi. 

​Lai pieteiktos mācībām ir nepieciešama pamatizglītība vai profesionālā izglītība.


Apmācības notiek:
klātienē (dienas forma) - darba dienās, 2 reizes nedēļā; 1.5 gadi,
studiju maksa –195,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
klātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 1.5 gadi,
studiju maksa – 195,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60 euro mēnesī.

Kursa kopējās izmaksas – 2925
,00 euro. 

Mācību sākums: 2022. gada oktobris. 

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.