|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Elektronikas tehniķis

Piešķiramā kvalifikācija - Elektronikas tehniķis​

Elektronikas tehniķis ir elektronikas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa nozares speciālistiem, izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas; programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas, veic kabeļu instalācijas. Elektronikas tehniķis strādā elektronikas nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbinātais, vai individuālais komersants.


Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Lasīt un izprast rasējumus, elektriskās principiālās shēmas un materiālu specifikācijas, lai sagatavotos darba uzdevuma izpildei.
     2. Sagatavot materiālus elektronisko iekārtu izgatavošanai.
3. Pielietot ESD palīglīdzekļus un materiālus, izmantojot drošus darba paņēmienus.
  4. Sagatavot materiālus, komplektēt elektronikas elementu bāzi elektronisko iekārtu izgatavošanai.       
     5. Atbilstoši darba uzdevumam izvēlēt aprīkojumu, iekārtas un instrumentus, pieslēgt aprīkojumu un iekārtas.
  6. Lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju.
7. Lietot aktuālās tehnoloģijas un aprīkojumu elektronisko iekārtu izgatavošanas procesā.
8. Regulēt un testēt elektroniskās iekārtas, ievērojot testa un regulēšanas iekārtu galvenos parametrus un darbības principus.
9. Precīzi dokumentēt mērījumu un/vai pārbaužu rezultātus.
10. Pārbaudīt iekārtu un instrumentu atbilstību darba aizsardzības prasībām.
11. Uzstādīt, montēt un  pārbaudīt palaist darbībā elektroniskās iekārtas, izmantojot atbilstošos instrumentus un mēriekārtas.
12. Testēt uzstādītās sistēmas vai iekārtas darbību, nepieciešamības gadījumā veicot to regulēšanu.
13. Izveidot kabeļu un spraudņu savienojumus, uzstādīt antenas un veikt kabeļtīklu, bezvadu tīklu un sakaru kanālu izbūvi, ievērojot tehniskās dokumentācijas prasības.
14. Patstāvīgi veikt kabeļtīklu, bezvadu tīklu un sakaru kanālu pārbaudi, nepieciešamības gadījumā novēršot defektus.
15. Lietot atbilstošas mēriekārtas un instrumentus elektronisko iekārtu pārbaudē, apkopē un remontā.
16. Veikt elektronisku iekārtu remontu, ievērojot tehnisko dokumentāciju, un noformēt izpildīto darbu protokolu.

 


Mūžizglītības kompetenču moduļi
·         Sabiedrības un cilvēka drošība
·         Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 
Profesionālie mācību priekšmeti
·         EIKT pamatprocesi un darbu veidi*
·         EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas*
·         Vienkāršu algoritmu izstrāde*
·         Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei*
·         Elektronisko bloku izgatavošana. Datortehnikas komplektēšana un montāža.*
·         Elektronisko bloku diagnostika un remonts*
·         Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana*
·         Elektronisko bloku diagnostika: industriālās iekārtas un automātika*
·         Saskarsmes psiholoģija 

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās, 2 reizes nedēļā; 2 gadi, studiju maksa – 195,00 euro mēnesī.
- klātienē - sestdienā, no 9:00 līdz 16:00, 2 gadistudiju maksa – 195,00 euro mēnesī. 
Kursa kopējās izmaksas – 1750,00 euro/gadā. 


Ziemas uzņemšanas. Mācību sākums: 2024. gada februāris. 

​Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju. 
Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Elektronikas tehniķis

Obligāts
Obligāts
Obligāts

Vairāk par profesiju (vācu valodā)

STUDIJU KREDĪTS​
​​PLĀNO KĻŪT PAR STUDENTU? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.