+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.
Programmēšanas tehniķis strādā uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai
kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants.

Programmas galvenais mērķis ir pilna un padziļināta web programmēšanas valodu iespēju apguve, kā arī valodu iekšējo mehānismu un to pareizās pielietošanas apguve. Kursā ir iekļauts datu bāžu uzbūves un to iespēju detalizēts apskats, kā arī kompleksā aplikāciju drošība.
Programmā ir iekļauta Globālā tīmekļa tehnoloģiju darbības un tīmekļa lapu optimizēšanas mekētājsistēmām principu apgūšana, kā arī web standartu apmācība, ar kuru palīdzību izstrādātājs var izveidot tīmekļa lapas maketu jebkuras 
sarežģītības pakāpes. Turklāt, studējošie praktizē darbu komandās ar versiju kontroles mehānismiem, bet īpaša uzmanība tiek pievērsta tīmekļa aplikāciju praktiskai izveidei izmantojot gan specializētus līdzekļus, gan arī veidojot pašu radītus paātrinātās izstrādes karkasus.

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 2 reizes nedēļā; 2 gadi, studiju maksa – 175,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
- neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi,
studiju maksa – 165,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60 euro mēnesī.
Mācību sākums: 2020. gada septembris.  

Kursa kopējās izmaksas – 3500,00 euro. 

Vācu valoda - 1000,00 euro. 

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​

  • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);
  • IT Vista Personalberat​ung GmbH
  • ​Cluster IT Mitteldeutschland e.V.

STUDIJU KREDĪTS​
​​PLĀNO KĻŪT PAR STUDENTU? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts