+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

                                        Noliktavas darbinieks 

​​

2020. gadā esam vienojušies ar Leipcigas-Halles (Vācija) lidostu par lidostas darbinieku sagatavošanu specialitātē Noliktavas darbinieks (“Aviācijas kravu apstrādes speciālists”). Profesijas un vācu valodas apguvi apmaksās nākamais darba devējs. 

 
Profesijas būtības apraksts:

Noliktavas darbinieks atbilstoši instrukcijām veic preču aprites darbus, kas ietver preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, kā arī atbilstošu dokumentu noformēšanu, atbilstoši instrukcijam. 

Prasības kandidātiem: 
 • izziņa no Iekšlietu ministrijas informācijas centra par (ne)sodāmību;
 • ​vācu valoda B1; 
 • ​angļu valodas pamatzināšanas;
 • ​B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • ​izziņa par veselības stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem profesionālo savienību norādījumiem

  Mācības notiek Latvijā, mācību ilgums 1,5 gadi. Mācību laikā Jūs apgūsiet vācu valodu.

  ​Lai pieteiktos mācībām ir nepieciešama pamatizglītība vai profesionālā izglītība.  ​Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos un kvalifikācijas praksē,  kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un ieguvuši tajā vērtējumu – atzīmi – ne zemāku par „viduvēji - 5”, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību, atbilstoši otraijam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
  Iegūstamā kvalifikācija - Noliktavas darbinieks


  ​Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā. 
Taču, lai iegūtu darbu lidostā Leipzig-Halle, izglītojamajiem tiek  apgūsts papildus programma “Aviācijas kravu apstrādes speciālists”.

Apmācības saturs:
Moduļu struktūra veidota no teorētiskajām un praktiskajām apmācībām.
1. Ievads aviācijas drošības apmācībā, drošības nosacījumi, darba un veselības aizsardzība, bīstamās aviācijas kravas (IATA DGR kategorijas 7/8);
2. Kravu apkalpošanas, kravas nostiprināšanas un transportēšanas modulis;
3. Uzglabāšanas un apkopošanas, kravu importa un eksporta, dokumentācijas modulis.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Noliktavas darbinieks

Obligāts
Obligāts
Obligāts
​​​​