+(371) 29-107-155

Mācies Latvijā - strādā Vācijā

Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs

Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Mācies Latvijā - strādā Vācijā

Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs

Profesionālā izglītība divos gados ar garantētu darbu Vācijā

1. Solis. Mācības Latvijā.

Vācijā pieprasītāko specialitātšu un vācu valodas (B1 līmenī) apgūšana.

2. Solis. Prakse Vācijā.

Pēc mācībām Latvijā prakse vācijas uzņēmumos 1 gads

3. Solis. Strādā Vācijā

Pēc prakses darbs Vācijā pēc profesijas par Eiropas līmeņa atalgojumu

Mācību programmas

Profesionālās tālākizglītības programmas. Pēc izglītības programmas apgūšanas un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas (ar vērtējumu ne zemāku par "viduvēji- 5"), tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija un izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Datorsistēmu tehniķis

sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas.

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

uzņem un apkalpo viesus; veic pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju; informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar viesiem, ievērojot uzņēmuma standartus; spēj reaģēt konflikta situācijās, izmantojot saskarsmes psiholoģijas prasmes.

Ēdināšanas pakalpojumu specialists

vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus; organizē uzskaiti un atskaiti; plāno un organizē darba uzdevumu izpildi; sazinās ar viesiem; pieņem pasūtījumus; organizē pasūtījuma izpildi; sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju; sadala darba uzdevumus un kontrolē to izpildi.

Loģistikas darbinieks

patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Elektrotehniķis

plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.

Elektronikas tehniķis

ir elektronikas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa nozares speciālistiem, izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas; programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas, veic kabeļu instalācijas.

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

veic darbgaldu iestatīšanu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam, operatīvi veic nepieciešamās tehnoloģiskā procesa korekcijas un sniedz tehnisku atbalstu datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatoram.

Banku specialists

Finanšu darbinieks strādā finanšu iestādēs, kuru darba specifika ir saistīta ar finansu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu, nodrošina kvalitatīvu pamata finanšu pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskam personām

Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs

​Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs - vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas garantē darbu Vācijā. 
​Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā  "Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju", speciālistu piesaistei no ārvalstīm.​

17 gadu pieredze Latvijas izglītības nozarē

>5000 apmācīti dažādu nozaru speciālisti

8 pieprasītas specialitātes, kas garantē darbu Vācijā

Apmācības Rīgas centrā, Lāčplēša ielā 87

Pasniedzēji ar pieredzi
pasniedzēji ar pieredzi, kuri ir profesionāļi un darbojas savā profesijas nozarē
Apmācību telpas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo aprīkojumu profesijas apgūšanai.​
.

Apmācības notiek Rīgas centrā, Lāčplēša 87 (10 minūtes no centrālās stacijas)

Lai mācītos Latvijā ir nepieciešams atestāts par vidējo izglītību. 
Papildus ir jāmācās vācu valoda. Mēs piedāvājam vācu valodas kursus mūsu izglītības iestādē.

Pēc apmācību pabeigšanas tiek izsniegta profisionālās kvalifīkācijas apliecība par iegūto profesionālo izglītību un «Gētes institūta» sertifikāts, kas apliecina, ka Jūsu zināšanas atbilst B1 līmenim.  

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 3 reizes nedēļā; 2 gadi, studiju maksa – 145 euro mēnesī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
- neklātienē - sestdienā no 9.00 līdz 16.00, 2 gadi, studiju maksa – 135 euro mēnesī.

Kvalifikācijas prakses vietu nodrošina izglītības iestāde. 

Mācību sākums: 2017. gada septembris.    

Mūsu darbā iekārtošanās un tālāko apmācību partneri Vācijā ir:
  • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);
  • DEHOGA Sachsen - Viesnīcu un restorānu asociācija;
  • LBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für Wirtschaft und Verwaltung mbH” – Viesnīcu un restorānu darbinieku apmācības un pārkvalifikācijas centrs;
  • GBS Fachschule für Technik und Wirtschaft gGmbH” – Saksijas pirmā privātā profesionālā skola Leipcigā;
  • ​ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH” – Profesionālās apmācības un kvalifikācijas celšanas centrs Leipcigā;
  • ​IMO Leipzig – Saksijas vadošais metālapstrādes un celtniecības uzņēmums;
  • Leipcigas Tirdzniecības un rūpniecības palāta.
  • Sparkasse Leipzig.
Prakse Vācijā. Vladislavs Terjaņiks.
Laika posmā no 26. līdz 28. februārim mēs piedalījāmies izstādē “Skola-2016”. Pirmo reizi kopā ar mums izstādē piedalījās arī visi mūsu partneri no Vācijas. Izstādes laikā vācu partneri novadīja prezentācijas, kurās pastāstīja par darbiekārtošanas iespējām Vācijā, par Vācijas valdības valsts programmu “Integrācija caur kvalifikāciju”, kuras mērķis ir pieaicināt darbiniekus no citām valstīm, kā arī par iespējām turpināt mācības Vācijā pēc mūsu izglītības iestādes pabeigšanas.
Izstādē mēs noslēdzām sadarbības līgumu ar viesnīcu un restorānu darbinieku sagatavošanas un pārkvalificēšanas centru (LBW) un Vācijas viesnīcu servisa un sabiedriskās ēdināšanas asociāciju Saksonijā (DEHOGA Sachsen). DEHOGA Sachsen uzņemas mūsu izglītojamo prakses organizēšanas un to turpmākās darbiekārtošanas saistības Leipcigas un Leipcigas reģiona uzņēmumos.
Sīkāk par to, ko par mums un sadarbību ar mums raksta Vācijā, Jūs varat izlasīt sadaļā “BLOGS” (atrodas šīs lapas pašā sākumā).