|

Mācies Latvijā - strādā Vācijā

Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs

Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Mācies Latvijā - strādā Vācijā

Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs

Profesionālā izglītība divos gados ar garantētu darbu Vācijā

1. Solis. Mācības Latvijā.

Vācijā pieprasītāko specialitātšu un vācu valodas (B1 līmenī) apgūšana.

2. Solis. Prakse Vācijā.

Pēc mācībām Latvijā prakse vācijas uzņēmumos 1 gads

3. Solis. Strādā Vācijā

Pēc prakses darbs Vācijā pēc profesijas par Eiropas līmeņa atalgojumu

Mācību programmas

Profesionālās tālākizglītības programmas. Pēc izglītības programmas apgūšanas un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas (ar vērtējumu ne zemāku par "viduvēji- 5"), tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija un izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Datorsistēmu tehniķis

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri: - Saksijas IQ tikls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ); - Cluster IT Mitteldeutschland e.V.

Elektronikas tehniķis

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri: Saksijas IQ tikls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ); Cluster IT Mitteldeutschland e.V.

Multimediju dizaina speciālists

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrosina musu sadarbibas partneri: -Saksijas IQ tikls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikaciju” (IQ); -Cluster IT Mitteldeutschland e.V. -Verband Druck und Medien Mitteldeutschland e.V.

Loģistikas darbinieks

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri: -Netzwerk Logistik Mitteldeutschland -fox-COURIER GmbH Leipzig; -PortGround GmbH

Programmēšanas tehniķis

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrosina musu sadarbibas partneri: -Saksijas IQ tikls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikaciju” (IQ); -Cluster IT Mitteldeutschland e.V.

Noliktavas darbinieks

Noliktavas darbinieks

Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs

​Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs - vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas garantē darbu Vācijā. 
​Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā  "Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju", speciālistu piesaistei no ārvalstīm.​

19 gadu pieredze Latvijas izglītības nozarē

>5000 apmācīti dažādu nozaru speciālisti

Apmācības Rīgas centrā, Lāčplēša ielā 87

Apmācības notiek Rīgas centrā, Lāčplēša 87 (10 minūtes no centrālās stacijas)

Lai mācītos Latvijā ir nepieciešams atestāts par vidējo izglītību. 
Papildus ir jāmācās vācu valoda. Mēs piedāvājam vācu valodas kursus mūsu izglītības iestādē. 

Pēc apmācību pabeigšanas tiek izsniegta profisionālās kvalifīkācijas apliecība par iegūto profesionālo izglītību un «Gētes institūta» sertifikāts, kas apliecina, ka Jūsu zināšanas atbilst B1 līmenim.  

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās 2 vai 3 reizes nedēļā; 2 gadi, 

- klātienē - sestdienā no 9.00 līdz 16.00, 2 gadi.

Kvalifikācijas prakses vietu nodrošina izglītības iestāde. 

Mācību sākums: 2021. gada septembris.


 

   2020. gadā DRMC mācību centram nācās pielāgoties darbam karantīnas apstākļos. Šajā laikā esam guvuši lielu pieredzi, un no 2021. gada spējam kvalitatīvi nodrošināt  apmācības studentiem gan klātienē, gan attālināti. 

   Teorētiskās apmācības tiek organizētas attālināti, savukārt praktiskajām nodarbībām esam radījuši apstākļus, lai tās notiktu klātienē, nodrošinot epidemioloģiskai situācijai atbilstošas prasības.

   Ieguvums ir tāds, ka tagad LVPIC organizētās apmācības būs pieejamas arī tiem studentiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas un kuriem nav iespēju apmeklēt mācības klātienē 2-3  reizes nedēļā.

    Mācību process tiks organizēts tādejādi, ka mācības klātienē notiks reizi mēnesī, savukārt mācības attālināti notiks ZOOM platformā.

Pasniedzēji ar pieredzi

pasniedzēji ar pieredzi, kuri ir profesionāļi un darbojas savā profesijas nozarē

Prakse Vācijā. Vladislavs Terjaņiks.

STUDIJU KREDĪTS​

​​Plāno kļūt par studentu? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.

Apmācību telpas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo aprīkojumu profesijas apgūšanai.​
.

Laika posmā no 26. līdz 28. februārim mēs piedalījāmies izstādē “Skola-2016”. Pirmo reizi kopā ar mums izstādē piedalījās arī visi mūsu partneri no Vācijas. Izstādes laikā vācu partneri novadīja prezentācijas, kurās pastāstīja par darbiekārtošanas iespējām Vācijā, par Vācijas valdības valsts programmu “Integrācija caur kvalifikāciju”, kuras mērķis ir pieaicināt darbiniekus no citām valstīm, kā arī par iespējām turpināt mācības Vācijā pēc mūsu izglītības iestādes pabeigšanas.
Izstādē mēs noslēdzām sadarbības līgumu ar viesnīcu un restorānu darbinieku sagatavošanas un pārkvalificēšanas centru (LBW) un Vācijas viesnīcu servisa un sabiedriskās ēdināšanas asociāciju Saksonijā (DEHOGA Sachsen). DEHOGA Sachsen uzņemas mūsu izglītojamo prakses organizēšanas un to turpmākās darbiekārtošanas saistības Leipcigas un Leipcigas reģiona uzņēmumos.
Sīkāk par to, ko par mums un sadarbību ar mums raksta Vācijā, Jūs varat izlasīt sadaļā “BLOGS” (atrodas šīs lapas pašā sākumā).