|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA - DT30, Rīga, Datorsistēmu tehniķis, 960 st., Izglītības programmas īstenošanas plāns visam mācību periodam no 2021.gada 08.03. līdz 2021.gada 27.08.

APLIECINĀJUMS NR. 2/A/ABI/21/2021; APLIECINĀJUMS NR. 5/A/ABI/42/2021; APLIECINĀJUMS NR. 6/A/ABI/25/2021; 
​APLIECINĀJUMS NR. 7/A/ABI/23/2021; APLIECINĀJUMS NR. 12/A/ABI/35/2021; 

​ APLIECINĀJUMS NR. 9/A/ABI/21/2020; APLIECINĀJUMS Nr. 19/A/ABI/42/2020; APLIECINĀJUMS Nr. 32/A/ABI/35/2020; 

APLIECINĀJUMS NR. 14/A/ABI/29/2020

Teorētiskās un praktiskās nodarbības īstenošanas vietas adresi - Lāčplēša iela 87, Rīga

APLIECINĀJUMS Nr. 22/A/ABI/20/2020

Teorētiskās un praktiskās nodarbības īstenošanas vietas adresi - Varšavas iela 43B, Daugavpils