|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|
​​

                                 


 Profesionālās pilnveides izglītības programma "Datortīklu izveide"


Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultati:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt:

§  Izbūvēt un uzturēt vienkāršu lokālā tīkla infrastruktūru;

§  Pieslēgt komunikācijas un sniegt atbalstu lietotājiem;

§  Apgūt zināšanas un prasmes par datortīklu veidošanas principiem un darbību;

§  Projektēt datortīklu;

§  Izglītojamiem iegūt praktiskas iemaņas tīklu iekārtu konfigurēšanā;

§  Spēj veidot lokālā tīkla kabeļu savienojumus;

§  Iepazinās ar modernam tehnoloģijām – mākoņdatošanu (cloud computing);

§  Iepazinās ar lielo datu tehnoloģijām (big data);

§  Iepazinās ar par lietas internetu (IoT), tas būtību un platformu.

Programmu ilgums: 5 mēneši (160 ak. stundas). Nodarbības dienā, vakaros vai sestdienā.

Mācību maksa: 512,00 euro.

Akreditācijas derīguma termiņš līdz 09.06.2025