|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

“Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs” piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  8.kārtas

2022.gadā 11.jūlijā ir noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un “Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centru” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

​​IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKTIVITĀTES PROJEKTĀ:- profesionālās tālākizglītības programma “Elektronika”, 640 stundas, 
iegūstamā profesionālā kvalifikācija - Elektronikas montētājs, (PKL 2. līmenis/ LKI trešais līmenis); 

Programmas īstenošanas vietas adresesPulkveža Brieža iela 15, 3. stāvs, Rīga.

Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties izglītības programmām varēs strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. 

​Šajā kārtā mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 5% Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

8. kārtā īstenojam profesionālās tālākizglītības programmas:

  • ·profesionālās tālākizglītības programma “Elektronika”, iegūstamā profesionālā kvalifikācija Elektronikas montētājs”, 2.PKL /3.LKI. Izglītības programmā uzņemti 30 cilvēki. 
2023. gadā septembri mācības turpina 21 cilvēki. 
​​
Apliecību par profesionālās tālākizglītības programmas apguvi saņēma - 20 cilvēki.