|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|


“Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs” piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  7.kārtas

​​2022.gadā 24.janvārī ir noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un “Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centru” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

​​IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKTIVITĀTES PROJEKTĀ:- profesionālās tālākizglītības programma “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, 960 stundas, 
iegūstamā profesionālā kvalifikācija - Datorsistēmu tehniķis, (PKL 3. līmenis/ LKI ceturtais līmenis); 

Programmas īstenošanas vietas adresesPulkveža Brieža iela 15, 3. stāvs, Rīga;

- profesionālās tālākizglītības programma “Telemehānika un loģistika”, 960 stundas, 
​iegūstamā profesionālā kvalifikācija - Loģistikas darbinieks (PKL 3. līmenis/ LKI ceturtais līmenis);

Programmas īstenošanas vietas adreses: ​​​Varšavas iela 43B, Daugavpils.

- profesionālās tālākizglītības programma “Programmēšana”, 960 stundas, 
​iegūstamā profesionālā kvalifikācija - Programmēšanas tehniķis (PKL 3. līmenis/ LKI ceturtais līmenis);

Programmas īstenošanas vietas adreses: Pulkveža Brieža iela 15, 3. stāvs, Rīga;

profesionālas pilnveides izglītības programma "Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana"160 stundas.
Programmas īstenošanas vietas adreses: ​Pulkveža Brieža iela 15, 3. stāvs, Rīga;

Šī gada 27. janvārī sākusies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 7. kārtā, kurā strādājošie iedzīvotāji var izvēlēties mācības 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros.

Pieteikšanās notiks līdz 2022. gada 24. februārim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē   www.macibaspieaugusajiem.lvArī piektajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieteiksanas 

Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi 90% - 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā prioritāri tiek uzņemti sociālā riska grupu nodarbinātie: 

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

7. kārtā īstenojam profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas:

 • ·         profesionālās tālākizglītības programma “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, iegūstamā profesionālā kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”, 3.PKL /LKI ceturtais līmenis. 
  Izglītības programmā uzņemti 17 cilvēki. 
 • ·         profesionālās tālākizglītības programma “Programmēšana”, iegūstamā profesionālā kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”, 3.PKL /LKI ceturtais līmenis.
  Izglītības programmā uzņemti 35 cilvēki.
 • ·         profesionālās pilnveides izglītības programma “Datortehnikas diagnostika, ​remonts un programmu ​instalēšana”
  ​Izglītības programmā uzņemti 11 cilvēki. A
  pliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi saņēma - 10 cilvēki.
 
 • Profesionālās tālākizglītības programma “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, iegūstamā profesionālā kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”, LKI ceturtais līmenis.  2023. gadā septembri mācības turpina 6 cilvēki. 
  Apliecību par profesionālās tālākizglītības programmas apguvi saņēma - 6 cilvēki.
 • ​ Profesionālās tālākizglītības programma “Programmēšana”, iegūstamā profesionālā kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”, LKI ceturtais līmenis. 2023. gadā septembri mācības turpina 19 cilvēki. 

  Apliecību par profesionālās tālākizglītības programmas apguvi saņēma - 17 cilvēki.​​