|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

NĀC MĀCĪTIES  UZ “LATVIJAS-VĀCIJAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS” daugavpilī!
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETAS ADRESES: VARŠAVAS IELA 43B, DAUGAVPILS

“LATVIJAS-VĀCIJAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS” PIEDALĀS PROJEKTĀ “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE”.

Izglītības iestādes aktivitātes projektā:

  • profesionālās tālākizglītības, 
  • profesionālās pilnveides programmu,

     ​​Pieteikšanās no 22. septembri līdz 22. oktobrim!

PIEEJAMAIS ATBALSTS

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: 

  • Informējam, ka pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros notiek TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.                                          
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: aleksandrs@drmc.lv, T. 29107155​ 
​​Profesionālās tālākizglītības programma
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

IEGŪSTAMĀ PROFESIONĀLĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ 
IZGLĪTĪBA
    MĀCĪBU        ILGUMS
  (NEDĒĻĀS)

GRUPAS 
LIELUMS 

LĪDZMAKSĀJUMS
          5%**
NORISES LAIKI​
Datorsistēmas,
datubāzes un datortīkli
Datorsistēmu tehniķis
​3.PKL


 Vidējā
  vai
   arodizglītība
        78         6-12
     personas
         156,16
2 reizes nedēļā vakaros vai
sestdienā 9-15
​​​ 
* * mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
​​​Profesionālās pilnveides programma
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAIEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBAMĀCĪBU ILGUMS
(NEDĒĻĀS)
GRUPAS LIELUMS
LĪDZMAKSĀJUMS
           10%*
         NORISES LAIKI​
Datortehnikas diagnostika,
​remonts un programmu 
​instalēšana
  Pamatizglītība20
(160 st.)
         6-12
     personas
        51,20 €         2 reizes nedēļā vakaros 18-21
vai
​                 sestdienā 9-15

​​* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
Write here...