|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|
“Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs” piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  5.kārtas
2020.gadā 9.septembrī ir noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un “Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centru” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

​​IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKTIVITĀTES PROJEKTĀ:


profesionālās tālākizglītības programma “


Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”,
960 stundas, 
iegūstamā profesionālā kvalifikācija - Datorsistēmu tehniķis3.PKL;

profesionālas pilnveides izglītības programma "Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana"160 stundas.

Programmas īstenošanas vietas adreses:
  • Lāčplēša iela 87, Rīga;
  • ​Varšavas iela 43B, Daugavpils.

Šī gada 22. septembrī sāksies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā, kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs. 
Pieteikšanās piektajā mācību kārtā ritēs līdz 2020. gada 22. oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Arī piektajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.


Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Sākot ar piekto kārtu mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts. Mācoties kādā no tālākizglītības programmām, iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.


Mācību organizācija:

  • ·mācības notiek dažādos laikos - gan pa dienu, gan vakaros, gan sestdienās un tās var apvienot ar darbu 
  •            mācības sāksies 2020. gada novembrī.

5. kārtā īstenojam profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas:

·         profesionālās tālākizglītības programma “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, iegūstamā profesionālā kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”, 3.PKL /LKI ceturtais līmenis. Izglītības programmā uzņemti 34 cilvēki. 2022. gadā mācības turpina 29 cilvēki. 
​Apliecību par profesionālās tālākizglītības programmas apguvi saņēma - 21 cilvēki.


·         profesionālās pilnveides izglītības programma “Datortehnikas diagnostika, ​remonts un programmu ​instalēšana”Izglītības programmā uzņemti 9 cilvēki, apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi saņēma - 6 cilvēki;