|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|
​​

ES FONDU mācības pieaugušajiem

​​
​​

Kas un kā var pieteikties?

 Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā prioritāri tiek uzņemti sociālā riska grupu nodarbinātie: 

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

​Pieteikšanās pa soļiem

 1. Ienāc www.macibaspieaugusajiem.lv. Viss mācību klāsts ir tikai šajā vietnē.
 2. Izpēti uzņemšanas nosacījumus un iespējas. Iepazīsties ar uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām.
 3. Spied “Pieteikties mācībām” un izpēti izglītības programmas. Visas mācību programmas ir publicētas un pieteikšanās notiek tiešsaistē, izvēloties pogu "Pieteikties mācībām" lapas augšējā labajā stūrī. 
 4. Izvēlies mācības un spied “Pieteikties”. Atlasi mācības pēc nozares, programmas veida, norises vietas vai meklē pēc atslēgvārda. Iepazīsties ar izvēlēto programmu, nepieciešamajām priekšzināšanām, nodarbību tēmām, un nepieciešamajiem digitālajiem rīkiem un programmatūru attālināto mācību kārtā. Plānotos mācību norises laikus un pedagogus vari noskaidrot, sazinoties ar norādītajām izglītības iestādes kontaktpersonām.  
 5. Autentificējies ar latvija.lv. Izmantojot latvija.lv autentifikācijas logu, pieslēdzies ar saviem ibankas, eID vai eParaksta datiem, sekojot instrukcijām uz ekrāna.
 6. Aizpildi un apstiprini pieteikumu. Aizpildi mācību pieteikumu, atzīmējot atbilstošās izvēlnes. Kad pieteikums aizpildīts, spied pogu “Iesniegt”, - parādīsies paziņojums par pieteikuma saņemšanu. Savu pieteikumu vari arī anulēt līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam, kas noteikts katrā kārtā.
 7. Pievieno kontaktinformāciju ziņu saņemšanai. Lai pēc pieteikšanās noslēgšanās šajā kārtā personīgi saņemtu ziņu, ka pieteikums dalībai projektā ir apstiprināts, pievieno savu e-pastu, atsaucoties uz paziņojumu mājaslapā.
 8. Gaidi mācību apstiprinājumu. Pieteikuma apstiprinājumu dalībai projektā saņemsi no VIAA savā e-pastā, kā arī vari to noskaidrot, pieslēdzoties mājaslapai un ielūkojoties sava profila ziņojumos. Pēc tam gaidi ziņu no izglītības iestādes par vietu grupā, piedāvāto mācību uzsākšanas laiku un grafiku. 

  ​​7. kārtas mācību sagatavošana:

  1. pēc 24. februāra VIAA pārbaudīs iedzīvotāju, kas pieteicās mācībām, atbilstību uzņemšanas nosacījumiem un par atbilstības pārbaudes rezultātiem informēs e-pastā,
  2. pēc pārbaudes veikšanas VIAA informāciju nodos izglītības iestādēm,
  3. izglītības iestādes sazināsies ar cilvēkiem, kuri atbilst uzņemšanas nosacījumiem, lai vienotos par mācību grupu komplektēšanu un mācību līgumu slēgšanu,
  4. visas izglītības iestādes mācības uzsāks līdz 2022. gada maija beigām.

  Kad ir saņemta izglītības iestādes ziņa par uzņemšanu mācību grupā:

  1. jāslēdz mācību līgums ar izglītības iestādi;
  2. jāveic 5 vai 10% līdzmaksājums atkarībā no izvēlētā izglītības programmas veida:  
   • to var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
   • maksājumu nevar atgūt, ja mācības netiek pabeigtas;
   • personas no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas. 

    ​Mācības notiek dažādos laikos - gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, atsevišķās programmās mācības var notikt arī pa dienu, kā arī tās var notikt dažādā intensitātē.    Mācību ilgums var būt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem un pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas. 

  2018.gadā 3.augustā ir noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un “Latvijas - Vācijas profesionālo izglītības centru” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta 
  Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

  3. kārtā īstenojam neformālās izglītības programmas:

  -          Lodēšanas tehnoloģijas un standarti. Izglītības programmā uzņemti 6 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 6 cilvēki;

  -          Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība. Izglītības programmā uzņemti 9 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 9 cilvēki;

  -          Auto Cad programma metālapstrādē un mašīnbūvē. Izglītības programmā uzņemti 15 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 13 cilvēki;

    -          Programmējamie kontrolleri. Izglītības programmā uzņemti 14 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības       programmas apguvi saņēma - 10 cilvēki.

  2019.gadā 23.maijā ir noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un “Latvijas - Vācijas profesionālo izglītības centru” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.
  Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ceturtās kārtas laikā saņemti 288 mācību pieteikumi.
  Profesionālās izglītības iestāde “Latvijas –Vācijas profesionālas izglītības centrs” pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajā kārtā ir noslēgusies mācību grupu komplektēšana. Rezultātā mācības izglītības iestādē ir uzsākuši 94 strādājoši. 


  4. kārtā īstenojam neformālās izglītības programmas:

  ·         Lodēšanas tehnoloģijas un standarti. Izglītības programmā uzņemti 7 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 7 cilvēki;

  ·         Auto Cad programma metālapstrādē un mašīnbūvē. Izglītības programmā uzņemti 5 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 5 cilvēki;

  ·         Programmējamie kontrolleri. Izglītības programmā uzņemti 6 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības       programmas apguvi saņēma - 5 cilvēki.

  ·         Digitālās prasmes darba vajadzībām. Izglītības programmā uzņemti 4 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 4 cilvēki.

  ·         3D vizualizācija - AutoCad programma tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanā. Izglītības programmā uzņemti 11 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 3 cilvēki.

  ·         Agile un Scrum projektu vadība. Izglītības programmā uzņemti 9 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 6 cilvēki.

  ·         Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Izglītības programmā uzņemti 12 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 10 cilvēki.

  ·         Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem. Izglītības programmā uzņemti 4 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 4 cilvēki.

  ·         Programmēšana (Javascript valoda). Izglītības programmā uzņemti 36 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 19 cilvēki.