|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

                                                      Paaugstiniet savu konkurētspēju!​

Latvijas–Vācijas profesionālās izglītības centrs piedāvā apgūt gan Latvijā, gan Vācijā pieprasītas specialitātes:

 • ­    datorsistēmu tehniķis;
 •     loģistikas speciālists;
 • ­    noliktavas darbinieks
 • ­    programmēšanas tehniķis;
 • ​​   elektrotehniķis

Mācību ilgums Latvijā ir 2 gadi. Šajā laikā Jūs iegūsiet profesiju un apgūsiet vācu valodu līdz B1 līmenim. Pēc mācībām un eksāmena nokārtošanas absolvents iegūst kvalifikāciju un saņem 2. vai 3. kvalifikācijas līmeņa apliecību. Iegūtā kvalifikācija mūsu absolventam ļauj strādāt Latvijā.


Ja absolvents vēlas strādāt Vācijā, viņam ir jānokārto eksāmens Gētes institūtā Rīgā un jāsaņem sertifikāts par vācu valodas zināšanām atbilstoši B1 līmenim.

Pēc tam mēs sagatavojam visus dokumentus, kas nepieciešami profesionālās izglītības atzīšanas procedūrai IHK FOSA Vācijā. Šīs formalitātes ilgst trīs mēnešus. Pārbaudes rezultātus mēs pārsūtām projekta „Integrācija kvalificējoties” (IQ) pārstāvim Leipcigā, un viņš sāk meklēt uzņēmumus turpmākajām praktiskajām apmācībām. Tās var ilgt no 10 mēnešiem līdz pusotram gadam. Pēc vairāku darba devēju apstiprinājumu saņemšanas ir jānosūta CV iepriekšējai atlasei. Pēc tam darba devējs noteiks intervijas laiku. Pārrunas var notikt gan klātienē (Vācijā), gan arī izmantojot Skype. Ja kāds no darba devējiem apstiprinās, ka ir gatavs Jūs pieņemt praksē, viņš atsūtīs darba līgumu, kurā būs norādīta arī Jūsu alga prakses laikā. Šajā laikā projekta IQ pārstāvis sāks Jums piedāvāt dzīvesvietas variantus. Jūs pats sazināsieties ar dzīvokļa īpašnieku un parakstīsiet līgumu. Šāds līgums ir obligāts, jo bez tā nevar reģistrēties Nodokļu dienestā. Tikai pēc tam Jūs varēsiet sākt strādāt.

Vācijā Jūs sagaidīs IQ pārstāvis, palīdzēs nokļūt līdz dzīvoklim, palīdzēs reģistrēties un sniegs konsultāciju par visatbilstošāko mobilo sakaru operatoru un iespējām atvērt bankas rēķinu, kā arī pirmajā dienā palīdzēs nokļūt līdz darbavietai.

Pēc prakses Jūs varēsiet palikt uzņēmumā vai arī iestāties darbā citur, jo Jūs taču būsiet Vācijas prasībām 100% atbilstošs speciālists!

Par mūsu partneriem absolventu turpmākās kvalifikācijas celšanas, prakses un darba meklējumu jomā ir kļuvuši:
 • Cluster IT Mitteldeutschland e.V., specialitātes – datorsistēmu tehniķis;
 • ​Network Logistics Leipzig-Halle e.V.; fox-COURIER GmbH Leipzig; ​PortGround GmbH; specialitates - loģistikas darbinieks;
 • „DEHOGA Sachsen” – Viesnīcu biznesa un sabiedriskās ēdināšanas asociācija Saksijā; specialitātes – viesu uzņemšanas dienesta speciālists vai ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
 • „LBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für Wirtschaft und Verwaltung mbH” – Viesnīcu un restorānu darbinieku apmācības un pārkvalifikācijas centrs; specialitātes –viesu uzņemšanas dienesta speciālists vai ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
 • „ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH” – Profesionālās apmācības un kvalifikācijas celšanas centrs Leipcigā; specialitāte – noliktavu loģistikas speciālists; datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs;
 • Leipcigas Tirdzniecības un rūpniecības palāta;
 • Valsts atbalsta programma „Integrācija kvalificējoties” (IQ) – sniedz atbalstu cilvēkiem, kuriem ir izglītība vai kuri to iegūst ārzemēs un nākotnē vēlas strādāt Vācijā. Palīdz mums visās specialitātēs.

Vācijā ir nepieciešams: 

 • vācu valodas zināšanas B1 (minimums) līmenī (Gātes institūta sertifikāts);
 • dokuments, kas apliecina mācību beigšanu mūsu iestādē (kvalifikācijas apliecība ar piešķirto  kvalifikāciju);
 • ​IHK FOSA izziņa.