Latviešu
Valoda: Latviešu
Metinātājs

Metinātājs – rokas lokmetinātājs (MMA – Manual Metal Arc) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli.

Rokas lokmetinātājs (MMA) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citos uzņēmumos, kuros tiek veikti lokmetināšanas darbi, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. 

Pienakumi:
- Iepazīšanās ar darba uzdevumu un tā tehnisko dokumentāciju;
- detaļu sagatavošana metināšanai;
- metināšanas iekārtas un aprīkojuma sagatavošana darbam;
- metinātāja darbu veikšana;
- veiktā darba kvalitātes novērtēšana;
- darba vietas un metināšanas iekārtas uzturēšana kārtībā. 

Partneri

Mācību partneri Latvijā ir:
  • 3. arodskola​.
Mūsu darbā iekārtošanās un tālāko apmācību partneri Vācijā ir:​
  • "​ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH"

Priekšmeti:

  • Rokas lokmetināšanas tehnoloģija
  • Lokmetināšanas ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē tehnoloģija
  • Materiālmācība
  • Rasēšana
  • Elektrotehnika un elektrodrošība
  • Profesionālas komunikācijas pamati
  • Darba tiesisko attiecību pamati
  • Darba un civilā aizsardzība