|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

                                        Noliktavas darbinieks 


Noliktavas darbinieks atbilstoši instrukcijām veic preču aprites darbus, kas ietver preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, kā arī atbilstošu dokumentu noformēšanu, atbilstoši instrukcijam. 

​​        
Mācības notiek Latvijā, mācību ilgums 1,5 gadi. Mācību laikā Jūs apgūsiet vācu valodu.
​Lai pieteiktos mācībām ir nepieciešama pamatizglītība vai profesionālā izglītība.
Apmācības notiek:
klātienē (dienas forma) - darba dienās, 2 reizes nedēļā; 2 gadi,
studiju maksa – 120,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
klātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi,
studiju maksa – 120,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60 euro mēnesī.
Kursa kopējās izmaksas – 1800,00 euro. 
Vācu valoda - 1000,00 euro. 

Mācību sākums: 2021. gada septembris. 


Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

PRAKSES VIETU UN DARBU VĀCIJĀ NODROŠINA MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI:​​

  • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);
  • ​fox-COURIER GmbH Leipzig;
  • ​PortGround GmbH;
  • Network Logistics Leipzig-Halle e.V.

​Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā. 

Taču, lai iegūtu darbu lidostā Leipzig-Halle, izglītojamajiem tiek  apgūsts papildus programma “Aviācijas kravu apstrādes speciālists”.

Apmācības saturs:
Moduļu struktūra veidota no teorētiskajām un praktiskajām apmācībām.
1. Ievads aviācijas drošības apmācībā, drošības nosacījumi, darba un veselības aizsardzība, bīstamās aviācijas kravas (IATA DGR kategorijas 7/8);
2. Kravu apkalpošanas, kravas nostiprināšanas un transportēšanas modulis;
3. Uzglabāšanas un apkopošanas, kravu importa un eksporta, dokumentācijas modulis.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Noliktavas darbinieks

Obligāts
Obligāts
Obligāts
​​​​