+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists uzņem un apkalpo viesus; veic pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju; informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar viesiem, ievērojot uzņēmuma standartus; spēj reaģēt konflikta situācijās, izmantojot saskarsmes psiholoģijas prasmes; atbilstoši kompetencei prot organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem uzņēmuma speciālistiem; patstāvīgi pieņem lēmumus, sazinās valsts valodā un divās svešvalodās.


Viesu uzņemšanas dienesta speciālists var strādāt uzņēmumos, t.sk. tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās. 

Pienakumi:
Darba organizēšana viesmīlības uzņēmumā. Viesu uzņemšana. Sazināties ar viesiem vismaz divās svešvalodās; Viesmīlības pamatdokumentācijas veidošana un sakārtošana.  Uzņēmuma darbības pamatprincipu īstenošana un novērtēšana. Aktīvi sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām; Sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, izmantojot profesionālās zināšanas; veidot savu un sava uzņēmuma tēlu; analizēt darba procesa atskaites; veikt pieprasījuma pētīšanu (klientu aptaujas, anketēšana un citi); izvērtēt viesu vajadzības; pārzināt konkurentus; izstrādāt priekšlikumus VUD darbības attīstībai un pilnveidošanai; tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu. 

Priekšmeti:

 • Viesmīlība un viesmīlības industrijas pamati
 • Tūrisma un tūrisma komercdarbības pamati
 • Viesnīcas struktūrvienību darba organizācija 
 • Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija
 • Saskarsmes psiholoģijas pamati
 • Viesnīcu rezervēšanas sistēmas
 • Likumdošanas un darba aizsardzības pamati
 • Sanitārijas, higiēnas noteikumi viesnīcā un pirmās palīdzības sniegšana
 • Runas un kustību kultūra
 • Lietišķā informātika
 • Profesionālā svešvaloda​
Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 3 reizes nedēļā; 2 gadi, studiju maksa – 145 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi, studiju maksa – 135 euro mēnesī. Vācu valoda - 60 euro mēnešī.


Kursa kopējās izmaksas – 2850,00 euro. 
Vācu valoda - 1000,00 euro
Mācību sākums: 2018. gada oktobris.

​Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Partneri


Prakse Vācijā:

Mūsu darbā iekārtošanās un tālāko apmācību partneri Vācijā ir Viesnīcu un restorānu asociācija DEHOGA Sachsen un "LBW - Viesnīcu un restorānu darbinieku apmācības un pārkvalifikācijas centrs".
 • pēc 1. mācību gada (3 mēneši, vācu valodas zināšanas atbilstoši A2 līmenim), alga 840 euro
 • pēc 2. mācību gada (1 gads, vācu valodas zināšanas atbilstoši B1 līmenim), alga 1640 euro

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

SAŅEMT VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR MĀCĪBU PROGRAMMU

Saņemt

Vairāk par profesiju (vācu valodā)