|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

MULTIMEDIJU DIZAINA SPECIĀLISTS

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot kompetento multimediju dizaina speciālistu, kas orientējās mūsdienīgās grafiskā, multimediju un interaktīvā dizaina tendencēs un tehnoloģijās, spēj piedalīties tīmekļa lapu, iespieddarbu, lietotāja saskarnes projektēšanā, plānošanā, organizēšanā un grafiskā dizaina izveidē, kā arī ar minēto darbu saistīto ilustrāciju izveidē, foto un video apstrādē konkrētām pasūtītāja vajadzībām, prot atklāt pamatproblēmas un to risināt tehniskā, radošā un komerciālā
līmenī.
Multimediju dizaina speciālists prot strādāt komandā multimediju, video, animācijas, programmatūras saskarnes un tīmekļa dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās vai veikt individuālo komercdarbību, tajā skaitā sadarbojoties ar citiem speciālistiem, veikt projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
 • Tīmekļa vispārējie pamati, tā vēsture, uzbūve, tehnoloģijas un nākotnes iespējas.
 • Tīmekļa lapu dizaina projektēšana un izveide.
 • Tīmekļa lapas izveide izmantojot aizzīmēšanas un stilizācijas valodas.
 • Grafisko reklāmas iespieddarbu izveide pēc pasūtītāja prasībām.
 • Firmas stila komplektu analīze, projektēšana un izveide.
 • Lietotāju saskarnes projektēšana un izveide.
 • Ilustrācijas izveide.
 • Foto izveide un apstrāde.
 • Video filmēšana un video apstrāde.

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās, 2 reizes nedēļā; 2 gadi. studiju maksa – 195,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
- klātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi,
studiju maksa – 195,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60 euro mēnesī.
Kursa kopējās izmaksas – 3500,00 euro.
Vācu valoda - 1000,00 euro. ​

Mācību sākums: 2021. gada septembris.  

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​

 • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);
 • IT Vista Personalberat​ung GmbH
 • ​Cluster IT Mitteldeutschland e.V.
 • ​Verband Druck und Medien Mitteldeutschland e.V.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

MULTIMEDIJU DIZAINA SPECIĀLISTS

Obligāts
Obligāts
Obligāts

STUDIJU KREDĪTS

Plāno kļūt par studentu? 
Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.