+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001

Teorētiskās un praktiskās nodarbības īstenošanas vietas adresi - Lāčplēša iela 87, Rīga

APLIECINĀJUMS: Nr. 75/A/ABI/35/2019; Nr. 18/A/ABI/25/2019; Nr. 15/A/ABI/38/2019
Teorētiskās un praktiskās nodarbības īstenošanas vietas adresi - Lāčplēša iela 87, Rīga