+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Loģistikas darbinieks

Loģistikas darbinieks patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos. 


Pienākumi:
- Transportēšanas procesa plānošana; 
- darba uzdevumu formulēšana, nodošana un informācijas sniegšana;
- kravas pavaddokumentu pārvaldīšana; 
- transportēšanas procesa kontrolēšana; 
- transporta uzņēmuma saistošo noteikumu ievērošana; 
- atskaišu un pārskatu sagatavošana. 

Priekšmeti:

 • Loģistikas organizēšana un plānošana
 • Transporta pārvadājumi
 • Statistikas pamati
 • Nepārtikas preču prečzinība
 • Finansu analīzes pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Ievads ekonomikā
 • Likumdošanas pamati
 • Apdrošināšana uzņēmējdarbībā
 • Finanses un kredīts
 • Darba aizsardzība
 • Tirgzinības un reklāma
 • Lietišķā informātika
 • Lietvedības pamati
 • Profesionālā angļu valoda
 • Profesionālā vācu valoda
 • Profesionālā krievu valoda
 • Lietišķo attiecību psiholoģija


Apmācības notiek:
klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 3 reizes nedēļā; 2 gadi, studiju maksa – 145 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi, studiju maksa – 135 euro mēnesī. Vācu valoda - 60 euro mēnešī.
Mācību sākums: 2018. gada februāris.

Kursa kopējās izmaksas – 2850,00 euro. 
Vācu valoda - 1000,00 euro


Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.
Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Partneri

Prakse Vācijā:
Mūsu darbā iekārtošanās un tālāko apmācību partneris Vācijā ir:
 •  "​ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH" - profesionālās apmācības un kvalifikācijas celšanas centrs Leipcigā;
 • ​fox-COURIER GmbH Leipzig;
 • ​PortGround GmbH;
 • Network Logistics Leipzig-Halle e.V.
​Programmas akreditācija ir ieplānota 2017. gada aprīlī.

Loģistikas darbinieks

SAŅEMT VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR MĀCĪBU PROGRAMMU

Saņemt

Vairāk par profesiju (vācu valodā)