+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Loģistikas darbinieks

Loģistikas darbinieks patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos. 


Pienākumi:
- Transportēšanas procesa plānošana; 
- darba uzdevumu formulēšana, nodošana un informācijas sniegšana;
- kravas pavaddokumentu pārvaldīšana; 
- transportēšanas procesa kontrolēšana; 
- transporta uzņēmuma saistošo noteikumu ievērošana; 
- atskaišu un pārskatu sagatavošana. 

Priekšmeti:

 • Loģistikas organizēšana un plānošana
 • Transporta pārvadājumi
 • Statistikas pamati
 • Nepārtikas preču prečzinība
 • Finansu analīzes pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Ievads ekonomikā
 • Likumdošanas pamati
 • Apdrošināšana uzņēmējdarbībā
 • Finanses un kredīts
 • Darba aizsardzība
 • Tirgzinības un reklāma
 • Lietišķā informātika
 • Lietvedības pamati
 • Profesionālā angļu valoda
 • Profesionālā vācu valoda
 • Profesionālā krievu valoda
 • Lietišķo attiecību psiholoģija


Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 2 reizes nedēļā; 2 gadi,
studiju maksa – 165,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
- neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi,
studiju maksa – 155,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60 euro mēnesī.
Kursa kopējās izmaksas – 2880,00 euro. 
Vācu valoda - 1000,00 euro. 

Mācību sākums: 2020. gada oktobris. Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.
Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​


 • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);

 • ​fox-COURIER GmbH Leipzig;

 • ​PortGround GmbH;

 • Network Logistics Leipzig-Halle e.V.

STUDIJU KREDĪTS​
​​Plāno kļūt par studentu? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts

Vairāk par profesiju (vācu valodā)