+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Elektrotehniķis

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona. 

Priekšmeti:
 • Elektrotehnika
 • Materialu mācība
 • Rasēšana
 • Elektriskās mašīnas, piedziņa, automātika
 • Elektroapgāde
 • Datortehnikas pamati
 • Elektronika un mikroelektronika
 • Elektroiekārtu apkalpošana
 • Elektroiekartu montāžas tehnoloģija

Apmācības notiek:
klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 3 reizes nedēļā; 2 gadi, studiju maksa – 145 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi, studiju maksa – 135 euro mēnesī. Vācu valoda - 60 euro mēnešī.
Mācību sākums: 2018. gada oktobris.

Kursa kopējās izmaksas – 2850,00 euro. 
Vācu valoda - 1000,00 euro


Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Partneri

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​


 • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);
 • ​​Schmieranlagen Ralf Neustadt

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Elektrotehniķis

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts

STUDIJU KREDĪTS​

​​Plāno kļūt par studentu? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.

Vairāk par profesiju (vācu valodā)