+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Elektronikas tehniķis

Elektronikas tehniķis ir elektronikas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa nozares speciālistiem, izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas; programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas, veic kabeļu instalācijas. Elektronikas tehniķis strādā elektronikas nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbinātais, vai individuālais komersants.


Pienākumi 
1. Sagatavot darba vietu elektronisko iekārtu izgatavošanai atbilstoši tehniskajai dokumentācijai
2. Izgatavot elektroniskās iekārtas
3. Regulēt un testēt elektroniskās iekārtas
4. Montēt elektroniskās iekārtas to uzstādīšanas vietā
5. Veikt elektronisko iekārtu apkopi un remontu
6. Ievērot darba likumdošanu,izpildīt darba un vides aizsardzības prasības

Priekšmeti:

 • Elektrotehnika un elektriskie mērījumi;
 • Materiālmācība un elektrotehniskie materiāli;
 • Elektrotehniskā rasēšana;
 • Elektroapgāde;
 • Metālapstrāde un atslēdznieku darbi;
 • Elektroiekārtas, to ekspluatācija un remonts;
 • Elektrodrošība;
 • Elektroinstalācija un montāžas tehnoloģija
 • Darba drošība un aizsardzība;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Prezentācijas prasme un ētika (praktiskā psiholoģija, saskarsmes psiholoģija)
 • Profesionālā vācu valoda;
 • Matemātika un statistikas pamati
 • Metroloģijas pamati;
 • Elektrotehnikas pamati;
 • Elektronikas pamati;
 • Telekomunikāciju pamati;    
 • Procesu dokumentēšana;
 • Automatizācijas pamati;
 • Programmēšanas pamati;
 • Datortehnikas pamati;
 • Pneimatika un hidraulika​

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 2 reizes nedēļā; 2 gadi,
studiju maksa – 165,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
- neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi,
studiju maksa – 155,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60 euro mēnesī.
Kursa kopējās izmaksas – 3300,00 euro. 
Vācu valoda - 1000,00 euro. 

Mācību sākums: 2019. gada septembris. ​


​​

Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas Profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija caur kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​

 • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);
 • ​Cluster IT Mitteldeutschland e.V.

STUDIJU KREDĪTS​
​​PLĀNO KĻŪT PAR STUDENTU? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Elektronikas tehniķis

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts

Vairāk par profesiju (vācu valodā)