+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Elektronikas tehniķis

Elektronikas tehniķis ir elektronikas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa nozares speciālistiem, izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas; programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas, veic kabeļu instalācijas. Elektronikas tehniķis strādā elektronikas nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbinātais, vai individuālais komersants.


Pienākumi 
1. Sagatavot darba vietu elektronisko iekārtu izgatavošanai atbilstoši tehniskajai dokumentācijai
2. Izgatavot elektroniskās iekārtas
3. Regulēt un testēt elektroniskās iekārtas
4. Montēt elektroniskās iekārtas to uzstādīšanas vietā
5. Veikt elektronisko iekārtu apkopi un remontu
6. Ievērot darba likumdošanu,izpildīt darba un vides aizsardzības prasības
Priekšmeti:
 • Elektrotehnika un elektriskie mērījumi;
 • Materiālmācība un elektrotehniskie materiāli;
 • Elektrotehniskā rasēšana;
 • Elektroapgāde;
 • Metālapstrāde un atslēdznieku darbi;
 • Elektroiekārtas, to ekspluatācija un remonts;
 • Elektrodrošība;
 • Elektroinstalācija un montāžas tehnoloģija
 • Darba drošība un aizsardzība;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Prezentācijas prasme un ētika (praktiskā psiholoģija, saskarsmes psiholoģija)
 • Profesionālā vācu valoda;
 • Matemātika un statistikas pamati
 • Metroloģijas pamati;
 • Elektrotehnikas pamati;
 • Elektronikas pamati;
 • Telekomunikāciju pamati;    
 • Procesu dokumentēšana;
 • Automatizācijas pamati;
 • Programmēšanas pamati;
 • Datortehnikas pamati;
 • Pneimatika un hidraulika​
Mācību sākums: 2017. gada septembris.

Partneri

Mūsu darbā iekārtošanās un tālāko apmācību partneri Vācijā ir:​
 • "​ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH"

Elektronikas tehniķis

SAŅEMT VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR MĀCĪBU PROGRAMMU

Saņemt

Vairāk par profesiju (vācu valodā)