+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs veic darbgaldu iestatīšanu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam, operatīvi veic nepieciešamās tehnoloģiskā procesa korekcijas un sniedz tehnisku atbalstu datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatoram.


Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citu nozaru uzņēmumos, kuros ražošanas procesā izmanto datorizētos ciparu vadības (CNC) darbgaldus. 

Pienākumi un uzdevumi
 • Darba uzdevuma analizēšana.
 • Instrumentu, palīgierīču un izejmateriālu sagatavošana darbam.
 • Darbgalda iestatīšana un kontroldetaļas izgatavošana.
 • Darba kvalitātes kontrolēšana.
 • Darba vietas un iekārtu uzturēšana kārtībā.

PRIEKŠMETI

 • Materiālmācība
 • Informātika
 • CNC darbgaldu programmēšana
 • Automatizētā projektēšana
 • Rasēšana
 • Ražošanas procesu automatizācijas tehnoloģija CAD/CAM (Mastercam, SolidWorks)
 • Svešvaloda
 • Saskarsme
 • Biznesa pamati
 • Fizika
 • Matemātika

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 3 reizes nedēļā; 2 gadi,
studiju maksa – 145 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
- neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi,
studiju maksa – 135 euro mēnesī. Vācu valoda - 60 euro mēnesī.Kursa kopējās izmaksas – 2850,00 euro. 
Vācu valoda - 1000,00 euro. 
​​

Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas Profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija caur kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

​​

Partneri

Mācību partneri Latvijā ir:
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs "RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA"
Mūsu darbā iekārtošanās un tālāko apmācību partneri Vācijā ir:​
 • ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH


CNC metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

SAŅEMT VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR MĀCĪBU PROGRAMMU

Saņemt