+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Mācību programma "Finanšu darbinieks"


Mēs saskaņojam ar jaunajiem vācu partneriem no Leipcigas mācību programmu
​un praksi Vācijā specialitātē "Banku speciālists".

​Mūsu partneris- Sparkasse Leipzig.

Finanšu darbinieks (Banku speciālists) strādā finanšu iestādēs, t.i. kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, krājaizdevu sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī budžeta iestādēs un privātās komercstruktūrās, kuru darba specifika ir saistīta ar finansu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu, nodrošina kvalitatīvu pamata finanšu pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskam personām, palīdz klientiem izvēlēties piemērotākos finanšu pakalpojumu veidus, veic to dokumentāro noformēšanu un uzskaiti.
Pienākumi:
 • Sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem.
 • Apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus.
 • Izpildīt vienkāršākās valūtas operācijas
 • Izpildīt kases operācijas
 • Nodrošināt finansu operāciju uzskaiti
 • Pielietot informācijas apstrādes tehnoloģijas
 • Pārzināt uzņēmuma darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus,
  ekšējās kārtības noteikumus, instrukcijas, rīkojumus
 • Pārzināt komercdarbības vidi
 • Iekļauties un darboties uzņēmuma kultūrvidē
 • Uzraudzīt darba izpildi

Priekšmeti:

 • Lietišķo attiecību psiholoģija
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Tiesību pamati un banku tiesības?
 • Mārketinga pamati
 • Finanšu iestādes darbības pamati
 • Finanšu iestāžu grāmatvedība un norēķinu pamati
 • Finanšu analīze un riski
 • Grāmatvedības pamati
 • Dokumentu pārvaldība un lietišķā sarakste?
 • Finanšu matemātika un statistika
 • Nodokļu sistēmas pamati
 • Apdrošināšana
 • Vadības zinības
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Lietišķā informātika
 • Profesionālā ētika un etiķete
 • Darba un vides aizsardzība
 • Profesionālās svešvaloda
Mācību ilgums Latvijā ir 2,5 gadi. Šajā laikā Jūs iegūsiet profesiju un apgūsiet vācu valodu līdz B2 līmenim. Pēc mācībām un eksāmena nokārtošanas absolvents iegūst kvalifikāciju un saņem 3. kvalifikācijas līmeņa apliecību. Iegūtā kvalifikācija mūsu absolventam ļauj strādāt Latvijā.

Ja absolvents vēlas strādāt Vācijā, viņam ir jānokārto eksāmens Gētes institūtā Rīgā un jāsaņem sertifikāts par vācu valodas zināšanām atbilstoši B2 līmenim.  ​
​​
Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.


Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​


 • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);
 • Sparkasse Leipzig

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Finanšu darbinieks (Banku speciālists)

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts

STUDIJU KREDĪTS​
​​PLĀNO KĻŪT PAR STUDENTU? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 2 reizes nedēļā; 2 gadi,
studiju maksa – 165,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
- neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi,
studiju maksa – 155,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60 euro mēnesī.
Kursa kopējās izmaksas – 3300,00 euro. 
Vācu valoda - 1500,00 euro. 
Mācību ilgums Latvijā ir 2,5 gadi.

Mācību sākums: 2019. gada oktobris.