+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus; organizē uzskaiti un atskaiti; plāno un organizē darba uzdevumu izpildi; sazinās ar viesiem; pieņem pasūtījumus; organizē pasūtījuma izpildi; sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju; sadala darba uzdevumus un kontrolē to izpildi. Ēdināšanas pakalpojumu specialists strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. 


Pienakumi​:
Darba organizēšana ēdināšanas uzņēmumā. Darba kolektīva izzināšana un psiholoģiskā klimata veidošana, saskarsmes pamatprincipu ievērošana. Ēdināšanas uzņēmuma dokumentācijas sakārtošana. Ēdienu gatavošana. Konditorejas izstrādājumu gatavošana. Viesu apkalpošanas organizēšana uzņēmumā. Uzņēmuma darbības pamatprincipu īstenošana un novērtēšana. 
Priekšmeti:
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Pārtikas produktu zinības
 • Ēdināšanas uzņēmumu un restorānu aprīkojums
 • Uzskaite un atskaite
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Ēdienkartes plānošana un sastādīšana
 • Viesu apakalpošanas darbu organizācija 
 • Likumdošanas un darba aizsardzības pamati
 • Runas un kustību kultūra
 • Viesmīlība un saskarsmes psiholoģijas pamati
 • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiena
 • Lietišķā informātika
 • Profesionālā terminoloģija
 • Profesionālā svešvaloda

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās no 9:00 līdz 15:00, 2 reizes nedēļā; 2 gadi,
studiju maksa – 165,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60,00 euro mēnešī. 
Mācības notiek no septembra līdz jūnija vidum.
- neklātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi,
studiju maksa – 155,00 euro mēnesī, vācu valoda - 60 euro mēnesī.
Kursa kopējās izmaksas – 2880,00 euro. 
Vācu valoda - 1000,00 euro. 

Mācību sākums: 2019. gada septembris. ​Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

Partneri

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​

 •  Vācijā ir Viesnīcu un restorānu asociācija DEHOGA Sachsen
 • ​ LBW - Viesnīcu un restorānu darbinieku apmācības un pārkvalifikācijas centrs

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts

STUDIJU KREDĪTS​
​​Plāno kļūt par studentu? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.

Vairāk par profesiju (vācu valodā)