+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

NĀC MĀCĪTIES  UZ “Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs” Rīgā!

​​

“Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs” piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Izglītības iestādes aktivitātes projektā:
 • Neformālās izglītības programmu īstenošana
 • ​Mūžizglītības kompetenču neformālās izglītības programmas īstenošana 

     KAS VAR PIETEIKTIES?

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē​​Pieteikšanās līdz 28. jūnijām!

PIEEJAMAIS ATBALSTS

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Dokumentu iesniegšana: 

 • Informējam, ka pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.                                          
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: aleksandrs@drmc.lv, T. 29107155​ 
​​​Neformālās izglītības programmas 
​​
Izglītības programmaIepriekšējā izglītībaMācību ilgums
Grupas 
lielums
Līdzmaksājums
 10%*
Norises laiki​
Programmējamie kontrolleriAr priekšzināšanām enerģētikas vai komunikācijas tehnoloģiju nozares  ​3 mēneši
(80 st.)
6-12
personas
36,00 €
​1. Otrdiena, ceturtdiena 18-21
​2. Sestdiena 9-15


Auto Cad programma metālapstrādē un mašīnbūvē

Ar priekšzināšanām
​ nozarē
3 mēneši
(80 st.)
4-12
personas
36,00 €
​Otrdiena, ceturtdiena 18-21

Personas datu aizsardzība (IT) 
un ​IT drošība 
Ar priekšzināšanām 
​IT jomā
3 mēneši
(72 st.)
4-12
​personas
32,40 €
Otrdiena, ceturtdiena 18-21


Agile un Scrum projektu vadība 
Ar priekšzināšanām
IT jomā
2 mēneši
(32 st.)
4-12
​personas 
14,40 €
Otrdiena, ceturtdiena 18-21

Javascript valoda
Ar priekšzināšanām
​ IT jomā
2 mēneši
(54 st.)
6-12
​personas
24,30 €Otrdiena, ceturtdiena 18-21
Kiberdrošība


​Bez priekšzināšanām
​ 


2 mēneši
(40 st.)
4-12
​​personas
18,00 €Trešdiena 18-21
Lodēšanas tehnoloģijas
un standarti
Bez priekšzināšanām
3 mēneši
(80 st.)
4-12
personas
36,00 €
1. Pirmdiena, trešdiena 18-21
2. Sestdiena 9-15
3D vizualizācija - AutoCad programma tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanā 
Ar priekšzināšanām
​ nozarē
3 mēneši
(80 st.)
4-12
personas
36,00 €Pirmdiena, trešdiena 18-21

Mūžizglītības kompetenču neformālās izglītības programmas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAIEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBAMĀCĪBU ILGUMS
GRUPAS 
LIELUMS
LĪDZMAKSĀJUMS
 10%*
NORISES LAIKI​
Informācijas tehnoloģiju
programmatūras pielietojums
elektroenerģētikā

Vidējā izglītība vai 2.kvalifikācijas līmenis nozarē.
​Pamatzināšanas datora lietošanā.
3 mēneši
(80 st.)
6-12
personas
36,00 €
​           1. Otrdiena, ceturtdiena 18-21
​           2. Sestdiena 9-15

Digitālās prasmes
​darba vajadzībām


Nepieciešamas pamatprasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai
2 mēneši
(40 st.)
4-12
personas
18,00 €
​Pirmdiena, trešdiena ​


Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis


Bez priekšzināšanām digitālo tehnoloģiju izmantošanā

3 mēneši
(72 st.)
4-12
​personas
32,40 €            1.  Pirmdiena, piektdiena 18-21              2. Sestdiena 9-15
 
Finanšu un informācijas
​pratība pieaugušajiemPamatprasmes darbam ar datoru

4 mēneši
(80 st.)
4-12
​personas 
  36,00 €
         Pirmdiena, trešdiena 18-21

Iecere (ideja) veiksmīgai
zņēmējdarbības uzsākšanai


Apgūta pamatizglītība, spējas veikt informācijas novērtēšanu un analīzi, prasme veikt uzdevumus
patstāvīgi un komandā.
4  mēneši
(80 st.)
   4-12
​           personas 
               36,00 €                           Pirmdiena, trešdiena 18-21

​​​ 
* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.