+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

ES FONDU mācības pieaugušajiem

Informējam, ka pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments): 

-  Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai

-  kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeithttp://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieauguso-izglitibas-koordinatori  

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Kas un kā var pieteikties?

 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ņem vērā:

·         katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības var izmantot vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli


​Pieteikšanās kārtība:

·       1. SOLIS.
Izvēlieties programmu, kura jūs interesē, aizpildiet pieteikumu un izdrukājiet to.

2. SOLIS.

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu. 

         
3. SOLIS.
Tiks pārbaudīta katras piereģistrētas personas atbilstība prasībām.

Pēc pieteikuma saņemšanas tiks pārbaudīta  strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros.

4. SOLIS.
Lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, Ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa. 10% līdzmaksājumu var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Mācību organizācija:

 • ·mācības notiek dažādos laikos - gan pa dienu, gan vakaros, gan sestdienās un tās var apvienot ar darbu 
 •            mācības sāksies 2019. gada jūlijā/augustā.

2018.gadā 3.augustā ir noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un “Latvijas - Vācijas profesionālo izglītības centru” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

3. kārtā īstenojam neformālās izglītības programmas:

-          Lodēšanas tehnoloģijas un standarti. Izglītības programmā uzņemti 6 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 6 cilvēki;

-          Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība. Izglītības programmā uzņemti 9 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 9 cilvēki;

-          Auto Cad programma metālapstrādē un mašīnbūvē. Izglītības programmā uzņemti 15 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 13 cilvēki;

  -          Programmējamie kontrolleri. Izglītības programmā uzņemti 14 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības       programmas apguvi saņēma - 10 cilvēki.

2019.gadā 23.maijā ir noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un “Latvijas - Vācijas profesionālo izglītības centru” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.
Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ceturtās kārtas laikā saņemti 288 mācību pieteikumi.
Profesionālās izglītības iestāde “Latvijas –Vācijas profesionālas izglītības centrs” pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajā kārtā ir noslēgusies mācību grupu komplektēšana. Rezultātā mācības izglītības iestādē ir uzsākuši 94 strādājoši. 


4. kārtā īstenojam neformālās izglītības programmas:

·         Lodēšanas tehnoloģijas un standarti. Izglītības programmā uzņemti 7 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 7 cilvēki;

·         Auto Cad programma metālapstrādē un mašīnbūvē. Izglītības programmā uzņemti 5 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 5 cilvēki;

·         Programmējamie kontrolleri. Izglītības programmā uzņemti 6 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības       programmas apguvi saņēma - 5 cilvēki.

·         Digitālās prasmes darba vajadzībām. Izglītības programmā uzņemti 4 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 4 cilvēki.

·         3D vizualizācija - AutoCad programma tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanā. Izglītības programmā uzņemti 11 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 3 cilvēki.

·         Agile un Scrum projektu vadība. Izglītības programmā uzņemti 9 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 6 cilvēki.

·         Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Izglītības programmā uzņemti 12 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 10 cilvēki.

·         Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem. Izglītības programmā uzņemti 4 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 4 cilvēki.

·         Programmēšana (Javascript valoda). Izglītības programmā uzņemti 36 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 19 cilvēki.                   

 

“Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs” piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  4.kārtas