+(371) 29-107-155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+(371) 29-107-155

ES FONDU mācības pieaugušajiem

Vēl tikai līdz 17. septembrim var pieteikties mācībām pieaugušajiem projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”!
Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Kas un kā var pieteikties?

 Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri)
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)​
  • ​vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"

Ņem vērā:

·         katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības var izmantot vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli


​Pieteikšanās kārtība:

·       1. SOLIS.
Izvēlieties programmu, kura jūs interesē, aizpildiet pieteikumu un izdrukājiet to.

2. SOLIS.

Aizpildītais pieteikums ir jāiesniedz izglītības iestādē.

D
okumentu pieņemšana iespējama arī elektroniski:
1) personām jāaizpilda pieteikums, jāparaksta (obligāti!!) un kā e-pasta pielikums (skenēts vai kā fotogrāfija) jānosūta izglītības            iestādei;
2) personām jāaizpilda pieteikums, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un kā e-pasta pielikums jānosūta izglītības iestādei. 
         
Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa,
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms),

        3. SOLIS.
Tiks pārbaudīta katras piereģistrētas personas atbilstība prasībām.

Pēc pieteikuma saņemšanas tiks pārbaudīta  strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros.

4. SOLIS.
Lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa. 10% līdzmaksājumu var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Mācību organizācija:

·         mācības notiek dažādos laikos - gan pa dienu, gan vakaros, gan sestdienās un tās var apvienot ar darbu 

·         mācības sāksies 2018. gada novembrī

Dokumentu iesniegšana: 
  • Lāčplēša iela 87-203, Rīga, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00; Lai vienotos par citu Jums ērtu laiku un papildus informācijai, zvanīt uz tālruņa numuru 29107155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@drmc.lv    T. 29107155

2018.gadā 3.augustā ir noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un “Latvijas - Vācijas profesionālo izglītības centru” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

3. kārtā īstenojam neformālās izglītības programmas:

-          Lodēšanas tehnoloģijas un standarti. Izglītības programmā uzņemti 6 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 6 cilvēki;

-          Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība. Izglītības programmā uzņemti 9 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 9 cilvēki;

-          Auto Cad programma metālapstrādē un mašīnbūvē. Izglītības programmā uzņemti 15 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi saņēma - 13 cilvēki;

  -          Programmējamie kontrolleri. Izglītības programmā uzņemti 14 cilvēki, sertifikāts par neformālās izglītības       programmas apguvi saņēma - 10 cilvēki.

“Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs” piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  3.kārtas

Pieteikšanās sākot no 15.08.2018. līdz 17.09.2018. (ieskaitot).